ผู้ชนะที่ผ่านมาของเรา

คุณปอ
คุณเต๋อ
คุณเนย

Win-Win ประโยชน์ที่ได้ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

เราเคารพความคิดเห็นของคุณ และเราจะตอบแทนคุณในการแสดงความเห็นเหล่านั้น

คุณจะได้รับเหรียญเมื่อสำเร็จในการตอบแบบสำรวจทุกชุด และทุกๆ 100 เหรียญคุณสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้มูลค่า 300 บาท

ในทุกๆเดือน ผู้เข้าร่วมในชุมชนทุกคน มีโอกาสได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 50$

ในทุกๆปี ผู้เข้าร่วมทั้งหมด มีโอกาสได้รับ iPad รุ่นใหม่ล่าสุด